Sunday, December 11, 2016

วังล้มวัดหรือวัดล้มวัง ในรายการ "เพื่อสหพันธรัฐไทย" กับ ลุงสนามหลวง & ขุนทองไฟเย็น และ สหายหมาน้อย

https://www.youtube.com/watch?v=j6hEZCykC6Y  ตอน. วังล้มวัดหรือวัดล้มวัง ในรายการ "เพื่อสหพันธรัฐไทย"  กับ ลุงสนามหลวง & ขุนทองไฟเย็น และ สหายหมาน้อย สด!! เวลา 10.40 น.


Disclaimer:  ความเห็นหรือข่าวสารใด ๆ ที่นำเสนอในบล็อกของเรา ไม่ใช่สาระที่เจ้าของบล็อกจะต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่เป็นการนำเสนอตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ขอให้ท่านใช้พิจารณญาณในการรับชม 

No comments:

Post a Comment